RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o WORD Skierniewice

Zadania WORD

1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami.

2. Współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w aspekcie podnoszenia poziomu jakości ich działania.

3. Prowadzenie praktycznych szkoleń doskonalących dla kandydatów na kierowców i kierowców.

4. Organizowanie prelekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Organizowanie wraz z Policją pokazów Objazdowego Miasteczka Ruchu Drogowego w Szkołach Podstawowych.

6. Zorganizowanie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego.

7. Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

8. Organizowanie kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów, a także szkoleń doskonalących dla instruktorów i egzaminatorów.

9. Organizowanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - umożliwiających zmniejszenie ilości punktów karnych.

10. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie oznakowania dróg, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc na drogach, jak również prowadzenie robót pod ruchem.

11. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT.

12. Promocja wszelkich działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

WORD w Skierniewicach bierze czynny udział w akcjach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze naszego oddziaływania odbywa się w oparciu o opracowany przez WORD-y województwa łódzkiego program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "GAMBIT ŁÓDZKI" część I – diagnoza oraz podpisane wspólne porozumienie WORD-ów województwa łódzkiego z dnia 25 lutego 1999 roku.

WORD w Skierniewicach jest członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.Opublikował: Paweł Andrzejewski
Publikacja dnia: 19.03.2012
Podpisał: Paweł Andrzejewski
Dokument z dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 7 148